How to export certificates using PowerShell

PowerShell kullanarak sertifika deposunda bulunan sertifikaları listeleyebilir ve istersek dışarıya aktarabiliriz.
Dışarıya aktarım sırasında eğer var ise sertifikaların private anahtarlarını da çıkartabiliriz.

Sertifika depolarını görüntülemek için dir cert: kullanılabilir.

Aşağıda ise örnek bir sunucuda LocalMachine\My altında bulunan sertifikaları görebilirsiniz. Bu sertifika IIS üzerinden HTTPS yayın yapabilmek için kullanılmakta.

Sistemimizdeki private keye sahip tüm sertifikaları dışarıya aktarmak için basit bir script yazabiliriz. Burada PFX parolası, hepsi için parola olarak ayarlandı.

Powershell kullanarak sertifika yönetimi yapmak ve Export işlerini daha kolay çözmek bu şekilde mümkün.

About the author