Add Devices to Collection with Direct Membership Rule

Powershell ile cihazlarımızı “Direct Membership Rule” kullanarak istediğimiz Collection içine üye yapabiliriz.
Bunun için SCCM konsol bağlantısını yaptıktan sonra Powershell arayüzüne erişmeliyiz. Konsol üzerinde sol üst köşedeki menü içinden “Connect via Windows PowerShell” ile PowerShell konsolunu açabiliriz.
Ardından aşağıdaki scripti düzeneleyip kullanabiliriz.

About the author