Aylar: Şubat 2014

Lists all NTFS permissions

Bir proje kapsamında dosya ve dizinler üzerinde FullControl yetkisine sahip kullanıcıların listelenmesi gerekti. Aşağıdaki script ile bu listeyi alarak bir xml dosyaya yazabiliriz. Powershell konsolunu “Run as Administrator” olarak başlatarak aşağıdaki kod bloğunu buraya yapıştırın. Ardından Get-NTFS komutu ile fonksiyonu çağırabiliriz. ItemPath parametresi, NTFS izinlerine bakılacak olan yol, XMLpath parametresi ise sonucun yazılacağı xml dosyasının […]

Using PowerShell to get Share permissions

WSUS Client configuration and fix Windows Update

WSUS client configuration script.

Fix WSUS client issue automatically

SQL Server ve SPN yönetimi

SQL veritabanı bağlantıları için Kerberos kimlik doğrulamasını kullanmak için iki koşulu karşılamak gerekmekte. Bunlardan ilki SQL veritabanı sunucusu ve buna bağlanacak sunucu aynı domain yada güven ilişkisi kurulmuş olan domainlere üye olmalı. İkinci gereksinim ise Active Directory’de KDC üzerinde SPN (Service Principal Name) kaydının olması gerekmekte. SPN kayıt işlemi SQL Instance başlatıldığında otomatik olarak yapılır. […]

Change the IIS Log File Directories via PowerShell

How to View a List of Sites Details on a IIS via PowerShell